تصویر سمت چپ
.

علی اکبر دهقانیان
علی اکبر دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
علی اکبر دهقانیان
رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

علی اکبر دهقانیان

 

  1. رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
  2. نماینده شورای اسلامی شهر در سازمانهای سیما ، منظر و فضای سبز وحمل و نقل شهری شهرداری
  3. نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده صدتجدید نظر شهرداری 
  4. عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر قیمت گذاری شهرداری
  5. نماینده شورا در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری
  6. نماینده شورا در اصناف ، اداره دارایی و امورمالیاتی
  7. عضو کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا
  8. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا
  9. عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا