تصویر سمت چپ
.

دکتر مسیح اله شاکری
دکتر مسیح اله شاکری منشی شورای اسلامی شهر جهرم
دکتر مسیح اله شاکری
منشی شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر مسیح اله شاکری

  1. منشی شورای اسلامی شهر جهرم
  2.  رئیس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا