تصویر سمت چپ
.

عبداله اسماعیلی
عبداله اسماعیلی نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
عبداله اسماعیلی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

عبداله اسماعیلی

 1. نائب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم 
 2. نائب رییس شورای اسلامی استان فارس
 3. نماینده شورای شهر جهرم در کمیته ترافیک شهرستان - فرمانداری
 4. عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری
 5. نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
 6. نماینده شورا در شورای شهرستان جهرم
 7. نماینده شورا در کمیسیون ماده 5 استان فارس
 8. نماینده شورا در کمیته فنی شهرداری
 9. عضو کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا
 10. نماینده شورا در کمیته بهزیستی و امور اجتماعی
 11. نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری جهرم