پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

عبدالجواد رحمانیان
عبدالجواد رحمانیان عضو شورای اسلامی شهر جهرم
عبدالجواد رحمانیان
عضو شورای اسلامی شهر جهرم

عبدالجواد رحمانیان

  1. نماینده شورا در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری جهرم
  2. نماینده شورا در کمیته فنی شهرداری
  3. عضو کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورا
  4. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا