پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات
جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات
جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات
جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات

جمع آوری متکدیان به همت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و تعدادی از ادارات

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از روابط عمومی شهرداری طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی در شهر جهرم توسط شهرداری جهرم آغاز شده است

در این طرح که با همکاری نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی انجام می شود ماموران خدمات شهری شهرداری جهرم اقدام به شناسایی و جمع آوری چندین گروه از متکدیان حرفه ای از سطح شهر و تحویل آنان به ماموران اورژانس اجتماعی نموده اند