تصویر سمت چپ
.

واکسیناسیون پاکبانان در جهرم
واکسیناسیون پاکبانان در جهرم واکسیناسیون پاکبانان در جهرم
واکسیناسیون پاکبانان در جهرم
واکسیناسیون پاکبانان در جهرم

واکسیناسیون پاکبانان در جهرم

 

ایسنا/فارس به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم  شهردار جهرم گفت: نیروهای پاکبان شهرداری جهرم نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند.

علی نظری در گفت و گو با ایسنا افزود: پاکبانان به دلیل مواجهه مستقیم با زباله‌ها و نظافت محیط شهری، جزو گروه پرخطر محسوب می‌شوند و بدون در نظر گرفتن سن، مشمول دریافت واکسن هستند.

نظری خاطرنشان کرد که شهر جهرم، دومین شهر استان فارس است که پاکبانان شاغل در شهرداری آن، علیه کرونا، واکسینه شدند.