پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دهقانیان :باید با عزم و اراده ای جدی جهت خدمت به مردم فضایی مطلوب را فراهم کنیم

۱۳ تیر ۹۹

دهقانیان :باید با عزم و اراده ای جدی جهت خدمت به مردم فضایی مطلوب را فراهم کنیم

دهقانیان : باید با عزم و اراده ای جدی جهت خدمت به مردم فضایی مطلوب را فراهم کنیم

ادامه مطلب
ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

۱۳ تیر ۹۹

ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

۱۱ تیر ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

۱۱ تیر ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

۸ تیر ۹۹

۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

ادامه مطلب
صفحه 1 از 55