پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم : انتظار دوازده ساله برای احداث پتروشیمی جهرم / مردم مخالف انتقال پتروشیمی جهرم هستند

۲۲ تیر ۹۸

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم : انتظار دوازده ساله برای احداث پتروشیمی جهرم / مردم مخالف انتقال پتروشیمی جهرم هستند

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم : انتظار دوازده ساله برای احداث پتروشیمی جهرم / مردم مخالف انتقال پتروشیمی جهرم هستند

ادامه مطلب
رییس شورای اسلامی شهر جهرم  طی پیامی روز شهرداری ها را تبریک گفت

۱۴ تیر ۹۸

رییس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی روز شهرداری ها را تبریک گفت

رییس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی روز شهرداری ها را تبریک گفت

ادامه مطلب
رئیس شورای اسلامی شهر جهرم: تاوان حفاری های دستگاه های اجرایی را چه کسانی باید بپردازند؟

۱۳ تیر ۹۸

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم: تاوان حفاری های دستگاه های اجرایی را چه کسانی باید بپردازند؟

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم: تاوان حفاری های دستگاه های اجرایی را چه کسانی باید بپردازند؟

ادامه مطلب
دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست و دادستان عمومی و انقلاب دادگستری جهرم به مناسبت هفته قوه قضائیه

۱۰ تیر ۹۸

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست و دادستان عمومی و انقلاب دادگستری جهرم به مناسبت هفته قوه قضائیه

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست و دادستان عمومی و انقلاب دادگستری جهرم به مناسبت هفته قوه قضائیه

ادامه مطلب
حضور شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر

۱۰ تیر ۹۸

حضور شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر

حضور شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
صفحه 1 از 29