پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

۱ بهمن ۹۸

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

۳۰ دی ۹۸

شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

ادامه مطلب
حضور الطافی  مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

۳۰ دی ۹۸

حضور الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

حضور الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

ادامه مطلب
 بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

۳۰ دی ۹۸

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
تشکیل کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی سطح شهر

۲۳ دی ۹۸

تشکیل کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی سطح شهر

تشکیل کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی سطح شهر

ادامه مطلب
صفحه 1 از 40