تصویر سمت چپ
.

  بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»

۲۵ بهمن ۹۶

بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»

بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»