پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

انتخاب طرح سر در شهرداری جهرم

۱۷ آبان ۹۸

انتخاب طرح سر در شهرداری جهرم

انتخاب طرح سر در شهرداری جهرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از روابط عمومی شهرداری طرح سر در شهرداری جهرم پس از فراخوان به داوری گذاشته شد که از طرف داوران این فراخوان ، طرح گروه معماری کاج از جهرم انتخاب شد

گروه معماری کاج با عضویت مهندس علی غربی ، مهندس محمدرضا قائدی و مهندس امین پیلتن در این فراخوان شرکت کرده بودند

مهندس نظری شهردار جهرم در پایان این فراخوان ضمن تشکر از شرکت هایی که حضور یافته بودند در خصوص اهمیت استفاده از پتانسیل بومی جهت اجرای طرح های زیباسازی افزود :

ما در جهرم جوانان خوش ذوق و متخصص برای اجرای طرح های گوناگون زیباسازی و فنی زیاد داریم که بدون شک از این پس از نقطه نظرات این عزیزان استفاده خواهیم کرد تا جهرم را بدست جهرمی ها آباد نماییم