پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

قوانین شورا و شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد

۲ آذر ۹۸

قوانین شورا و شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد

قوانین شورا و شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه قانون شهرداری ها متعلق به سال ۱۳۳۴ است، افزود: قانون شوراها نیز متعلق به سال ۱۳۷۵ است یعنی به ۲۳ سال گذشته باز می گردد.

وی ادامه داد: بازنگری قانون شوراها را در شورای عالی استان ها مورد بازنگری قرار داده ایم و به مجلس نیز طرح و برنامه ارایه شده است.

الویری اظهار کرد: بخش هایی از قانون شهرداری ها نیز مورد بازنگری قرار گرفته است و به دلیل مفصل بودن آن، بازنگری در بخش هایی در حال ادامه است.

وی در ارتباط با برنامه شورای عالی استان ها برای افزایش حقوق شهروندی در مدیریت محله نیز بیان کرد: در زمینه حقوق شهروندی در چارچوب های کلی شورای شهر می توانیم مقرراتی را داشته باشیم به عنوان مثال در شهر تهران، مصوبه ای را گذرانده ایم برای اینکه شهروندان بتوانند اعتراض های خودشان را در محل های مناسب انجام دهند.

الویری گفت: اما این موضوع مورد اشکال قرار گرفت و دوباره در حال بررسی است و اگر اشکالات آن حل شود، می توانیم مصوبه ای را در شورای عالی استان ها، برای استان ها داشته باشیم و برای سطح کشور تعمیم دهیم.