پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

تصویب کلیات لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها بعد از ۳۷ سال

۲ آذر ۹۸

تصویب کلیات لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها بعد از ۳۷ سال

تصویب کلیات لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها بعد از ۳۷ سال

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در زمینه این لایحه توضیح داد: بررسی شناخت منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید از اهداف تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها بوده که در این راستا کوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و با بهره‌گیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر کشورها، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پتانسیل‌های موجود در شهرها و روستاهای کشور و با توجه به حفظ و ارتقاء کیفی فضاهای شهری و روستایی به سؤالات اساسی در زمینه چگونگی تأمین منابع درآمدی پایدار پاسخ داده شود.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی شهرداریها و دهیاریها در این لایحه گفت: علاوه بر تحکیم احکام قبلی و ساماندهی عوارض محلی، تامین منابع جدید درآمدی، شفاف سازی و نظام مند نمودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها از مهمترین دستاورد تصویب کامل لایحه می باشد.

وی افزود: تسهیل و اصلاح فرآیند پرداخت اعتبارات پیش بینی شده در قوانین مختلف و سیاست گذاری و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات شهرداریها از دیگر نکات برجسته لایحه می باشد