پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

نظری شهردار جهرم : برای نخستین بار در استان فارس دستگاه بازیافت آسفالت به ارزش چهارصد میلیون تومان را خریداری کردیم

۷ آذر ۹۸

نظری شهردار جهرم : برای نخستین بار در استان فارس دستگاه بازیافت آسفالت به ارزش چهارصد میلیون تومان را خریداری کردیم

نظری شهردار جهرم : برای نخستین بار در استان فارس دستگاه بازیافت آسفالت به ارزش چهارصد میلیون تومان را خریداری کردیم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مهندس نظری شهردار جهرم با بیان اینکه دستگاه بازیافت آسفالت را به ارزش چهارصد میلیون تومان خریداری نمودیم افزود : دو دستگاه دیگر نیز جهت بازسازی و ترمیم آسفالت خریداری که در مجموع نزدیک به  یک میلیار تومان بدین منظور هزینه شده است

یکی از دستگاههای خریداری شده دستگاه ترمیم مکانیزم آسفالت است که این دستگاه شامل فلاکس آسفالت ، غلطک ، کمپرسور هوارو باد ، کاتر و ... است

نظری همچنین افزود : دستگاه سوم هم شامل یک هیتر است که این دستگاه با نور و حرارت تابشی مکان هایی را که نیاز به مرتب و صاف کردن دارد آماده کرده و با ذوب شدن آسفالت مجدد با کمپکت کوبیده می شود

وی در پایان از حمایت های شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب پیشنهادهای خرید دستگاههای مذکور تشکر نمود و اظهار امیدواری نمود که با راه اندازی این دستگاهها شاهد رفاه بیشتر شهروندان جهرمی باشیم