پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

با حضور رییس شورای اسلامی شهر جهرم نمایشگاه هنرهای تجسمی آفرینش که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر پا شده افتتاح شد

۱۰ آذر ۹۸

با حضور رییس شورای اسلامی شهر جهرم نمایشگاه هنرهای تجسمی آفرینش که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر پا شده افتتاح شد

با حضور رییس شورای اسلامی شهر جهرم نمایشگاه هنرهای تجسمی آفرینش که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر پا شده افتتاح شد