پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

رییس شورای اسلامی شهر جهرم در پیامی از کسبه سطح شهر خواست که جهت حفظ سلامتی خود و سایر همشهریان نسبت به تعطیلی محل کار خود اقدام کنند

۵ فروردین ۹۹

رییس شورای اسلامی شهر جهرم در پیامی از کسبه سطح شهر خواست که جهت حفظ سلامتی خود و سایر همشهریان نسبت به تعطیلی محل کار خود اقدام کنند

رییس شورای اسلامی شهر جهرم در پیامی از کسبه سطح شهر خواست که جهت حفظ سلامتی خود و سایر همشهریان نسبت به تعطیلی محل کار خود اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم علی اکبر دهقانیان رییس شورای اسلامی شهر جهرم در این پیام آورده است : در این روزها که دست ها اگر چه به مهر به هم فشرده نمی شود ولی به لطف و محبت در حق هم یاری می رساند، هستند انسانهای شریفی که کسب و کارشان را برای شکستن زنجیره بیماری کرونا تعطیل نموده و خدمت خود را به گونه ای دیگر در اختیار همشهریان عزیز می گذارند

بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از همه اصناف و کسبه محترم که اقدام به تعطیلی کسب و کار خود کرده اند ، از دیگر اصنافی که هنوز به خدمت رسانی حضوری خود مشغولند خواهشمندم جهت حفظ سلامتی خود و سایر همشهریان نسبت به تعطیلی محل کسب اقدام نمایند تا ادامه بهار زیبا را در کنار عزیزانمان با شکست کرونا جشن بگیریم امید که سلامت و شادکامی نصیب همه همشهریان عزیزمان باشد