پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

۲۶ خرداد ۹۹

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های در دست اقدام شهرداری طی روزهای اخیر :

زیرسازی بلوار و حاشیه میدان شهید اسدزاده

زیرسازی خیابان حر کوچه های 8 ، 10، 12 و فرعی های آنها

زیرسازی خیابان شهید مطهرنیا

آسفالت خیابان عبرت کوچه 1 و 18

آسفالت خیابان قدس کوچه 24 ، 25، 28، 29، 43

آسفالت خیابان فجر کوچه 1 ، 11، 13

آسفالت خیابان وحدت کوچه 10 ، 11 ، 12 ، 13

آسفالت شهرک ایثارگران کوچه 2 ، 4 ، 8

آسفالت خیابان صدا و سیما کوجه 20

آسفالت بلوار حاشیه میدان شهید اسدزاده

آسفالت بلوار شهید رجایی کوچه 43

آسفالت خیابان نرگس کوچه 4 و فرعی ها

آسفالت بلوار آزادگان کوچه 8 و کوچه جنب دانشگاه پیام نور

آسفالت فرهنگ شهر ، خیابان ادیب کوچه 2 و فرعی ها

همچنین نصب پایه چراغ در خیابان 17 شهریور و نصب برج نور چلچراغ در پارک شهرک آفتاب

و رنگ آمیزی تعدادی از  میادین سطح شهر