تصویر سمت چپ
.

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

۳۰ شهریور ۹۹

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم در یادداشتی به تشریح اهمیت مدیریت یکپارچه شهری و نقش شورای عالی استان ها در تحقق آن پرداخت.

متن کامل یادداشت را در زیر می خوانیم :

برای اداره موفق شهر نمی‌توان از مدیریت جداگانه و بخشی بهره گرفت اگر هر یک از عناصر مجموعه مدیریت شهری باتوجه‌به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خرد و چندبخشی به شهر بنگرند، ناهماهنگی تصمیمات در بعد کلان مشکلات عدیده‌ای را پیش آورده و خواهند آورد که بخشی از مسائل و مشکلات کنونی را حاصل همین عدم یکپارچگی مدیریت شهری است.

در وضعیت فعلی مدیریت شهری برای اداره مطلوب و کارآمد شهری راهی جزء رفتن به سمت مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد امید است که، این بار دیگر مجلسیان با دید مثبت فرایند تصویب لایحه مدیریت واحد شهری تسریع کنند.

در حوزه توسعه متوازن و متعادل شهری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تملک و ساخت کاربری‌های پیش‌بینی‌شده آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، خدماتی و ... در سطوح شهرها برای خودشان برنامه مجزایی دارند و مدیریت شهری از این برنامه‌ها اکثراً بی‌خبر است و باتوجه‌به عدم ایفای تعهدات ارگان‌ها توسعه متوازن و متعادل شهری در سطوح شهرها با چالش اصلی روبرو بوده و این امر موجب اختلاف قیمت زمین در نواحی مختلف شهرها شده و آثار زیان‌باری را به بار آورده است به‌طوری‌که عملاً خدمات‌رسانی به مناطق محروم به‌طورکلی از دست مدیریت شهری خارج شده است.

نبود مدیریت یکپارچه شهری در حوزه اقتصادی نیز موجب تحمیل هزینه‌های زیادی که ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی است به شهرداری‌ها شده به‌طوری‌که در حوزه آبرسانی و فاضلاب، برق‌رسانی، خدمات مخابراتی و سایر دستگاه‌های خدمات رسان درآمدها متعلق به شرکت‌ها بوده و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بازسازی تخریب معابر در عمل بر مدیریت شهری تحمیل می‌شود.

تحقق مدیریت یکپارچه شهری اجتناب ناپذیر است چرا که، از یک سو، شهرداری محور ارائه خدمات در شهر می شود و از سوی دیگر، از موازی کاری دستگاه های خدمات رسان، اتلاف منابع و تاخیر در اجرای برنامه های توسعه شهری جلوگیری خواهد کرد. البته لازم به توضیح است که، مدیریت یکپارچه شهری از برنامه سوم توسعه تاکنون صرفاً شعاری بیش نبوده است بحث مدیریت واحد شهری به نوعی در برنامه سوم توسعه (ماده ۱۳۶)، برنامه چهارم توسعه (ماده ۱۳۷) و برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۷۴) آمده است.

امروزه مدیریت شهری وارث انباشتی از معضلات، انتظارات پاسخ داده نشده و اولویت‌های بر زمین مانده است و حرکت در این مسیر بدون همراهی، هماهنگی و یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ممکن نیست. دیگر دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است برای ارائه خدماتی بهتر، بایست تمامی این حوزه‌های شهری به مثابه اعضای یک پیکره واحد، هماهنگ، منسجم و همراستا عمل کنند.

 بایستی در نظر داشته باشیم که، فلسفه مدیریت واحد شهری صرفاً برطرف‌کردن ناهماهنگی‌ها، تداخل در وظایف سازمان‌های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت‌المال نیست بلکه طرح مدیریت یکپارچه شهری حداقل سه مزیت مهم دیگر خواهد داشت؛ اول اینکه با واگذاری بودجه موردنیاز و اختیارات، کارهای عملیاتی برعهده مدیریت شهری و همان توزیع عادلانه خدمات بین شهرها و شهرستان‌ها حداقل به طور نسبی محقق می‌شود، دوم اینکه تداخل و هم‌پوشانی دولت و شهرداری در کارها به حداقل می‌رسد و سوم نیز اینکه کیفیت و سرعت کار افزایش می‌یابد.

 در صورت تصویب این طرح شاهد انقلابی در حوزه مدیریت شهری خواهیم بود و در تمامی حوزه‌ها، شهرداری‌ها توانمند شده و جوابگوی خدمات متنوع خواهند بود و از همه مهم‌تر از استهلاک و هدر رفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شده و برنامه‌های توسعه‌ای شهرها با برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه دارای پیشرفت سریع خواهد بود در اینجا ضروری است شورای ‌عالی استان‌ها در زمان باقی مانده به‌عنوان اولویت اصلی خود پیگیری لازم برای طی فرایند تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری داشته باشند