گزیده اخبار
شورای اسلامی شهر جهرم طی مراسمی از کارکنان جانباز شهرداری تجلیل به عمل آورد

۱۲ اردیبهشت ۹۹

شورای اسلامی شهر جهرم طی مراسمی از کارکنان جانباز شهرداری تجلیل به عمل آورد

شورای اسلامی شهر جهرم طی مراسمی از کارکنان جانباز شهرداری تجلیل به عمل آورد

ادامه مطلب
علی اکبر دهقانیان رئیس شورا طی پیامی روز کارگر را تبریک گفت

۱۲ اردیبهشت ۹۹

علی اکبر دهقانیان رئیس شورا طی پیامی روز کارگر را تبریک گفت

علی اکبر دهقانیان رئیس شورا طی پیامی روز کارگر را تبریک گفت

ادامه مطلب
دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم با صدور پیامی به مناسبت روز معلم  این مناسبت را به معلمان تبریک گفت

۱۲ اردیبهشت ۹۹

دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم با صدور پیامی به مناسبت روز معلم این مناسبت را به معلمان تبریک گفت

دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم با صدور پیامی به مناسبت روز معلم این مناسبت را به معلمان تبریک گفت

ادامه مطلب
برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه در جهرم

۹ اردیبهشت ۹۹

برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه در جهرم

برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه در جهرم

ادامه مطلب
روز شوراها مبارک ....

۹ اردیبهشت ۹۹

روز شوراها مبارک ....

روز شوراها مبارک ....

ادامه مطلب
صفحه 10 از 57