گزیده اخبار
ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

۱۳ تیر ۹۹

ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

ملتمسانه از همشهریان می خواهم که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

۱۱ تیر ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

۱۱ تیر ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

۸ تیر ۹۹

۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

۱۱ اثر ناملموس میراث فرهنگی فارس ثبت ملی شد

ادامه مطلب
 دهقانیان رییس شورای اسلامی شهر جهرم : شاخصه دهه کرامت ، مردمی بودن آن است

۸ تیر ۹۹

دهقانیان رییس شورای اسلامی شهر جهرم : شاخصه دهه کرامت ، مردمی بودن آن است

دهقانیان رییس شورای اسلامی شهر جهرم : شاخصه دهه کرامت ، مردمی بودن آن است

ادامه مطلب
صفحه 10 از 64