گزیده اخبار
آسفالت شهرک ایثارگران کوچه شماره 4

۲ خرداد ۹۹

آسفالت شهرک ایثارگران کوچه شماره 4

آسفالت شهرک ایثارگران کوچه شماره

ادامه مطلب
لکه گیری و آسفالت تعدادی از کوچه ها در بلوار آزادگان

۳۱ اردیبهشت ۹۹

لکه گیری و آسفالت تعدادی از کوچه ها در بلوار آزادگان

لکه گیری و آسفالت تعدادی از کوچه ها در بلوار آزادگان

ادامه مطلب
تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر از زحمات کارکنان کارخانه سنگ شکن و آسفالت شهرداری

۲۹ اردیبهشت ۹۹

تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر از زحمات کارکنان کارخانه سنگ شکن و آسفالت شهرداری

تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر از زحمات کارکنان کارخانه سنگ شکن و آسفالت شهرداری

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

۲۸ اردیبهشت ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

۲۸ اردیبهشت ۹۹

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

ادامه مطلب