پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم از ابتدای سال 1398

۲۶ اسفند ۹۸

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم از ابتدای سال 1398

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم از ابتدای سال 1398

ادامه مطلب
رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر

۲۱ اسفند ۹۸

رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر

رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر

ادامه مطلب
کاشت بیش از یکصد اصله درخت در تپه شهدا همزمان با روز درختکاری با حضور مسوولان شهری

۱۶ اسفند ۹۸

کاشت بیش از یکصد اصله درخت در تپه شهدا همزمان با روز درختکاری با حضور مسوولان شهری

کاشت بیش از یکصد اصله درخت در تپه شهدا همزمان با روز درختکاری با حضور مسوولان شهری

ادامه مطلب
ضدعفوفی کردن اماکن عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا توسط شهرداری جهرم

۱۳ اسفند ۹۸

ضدعفوفی کردن اماکن عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا توسط شهرداری جهرم

ضدعفوفی کردن اماکن عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا توسط شهرداری جهرم

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 10 هلال احمر

۴ اسفند ۹۸

آسفالت کوچه 10 هلال احمر

آسفالت کوچه 10 هلال احمر

ادامه مطلب