پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

۲۸ اردیبهشت ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری پیرامون مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

۲۸ اردیبهشت ۹۹

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از عملیات زیرسازی تعدادی از کوچه ها در شهرک شهید دستغیب و بلوار رهبری

ادامه مطلب
آسفالت خیابان قدس کوچه 24 توسط شهرداری

۲۴ اردیبهشت ۹۹

آسفالت خیابان قدس کوچه 24 توسط شهرداری

آسفالت خیابان قدس کوچه 24 توسط شهرداری

ادامه مطلب
زیرسازی فرهنگ شهر کوچه شماره 2 ادیب

۲۴ اردیبهشت ۹۹

زیرسازی فرهنگ شهر کوچه شماره 2 ادیب

زیرسازی فرهنگ شهر کوچه شماره 2 ادیب

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 25 خیابان قدس

۲۳ اردیبهشت ۹۹

آسفالت کوچه 25 خیابان قدس

آسفالت کوچه 25 خیابان قدس

ادامه مطلب