گزیده اخبار
نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

۱۵ بهمن ۹۸

نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

ادامه مطلب
پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود  قرار دهند

۱۵ بهمن ۹۸

پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود قرار دهند

پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود قرار دهند

ادامه مطلب
آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

۱۲ بهمن ۹۸

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

ادامه مطلب
آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

۱۲ بهمن ۹۸

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

۹ بهمن ۹۸

جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

ادامه مطلب