گزیده اخبار
پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود  قرار دهند

۱۵ بهمن ۹۸

پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود قرار دهند

پژوهشگران شورا ها پژوهش را اولویت خود قرار دهند

ادامه مطلب
آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

۱۲ بهمن ۹۸

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

ادامه مطلب
آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

۱۲ بهمن ۹۸

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

آیین نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و تعدادی از روسای اداره ها

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

۹ بهمن ۹۸

جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

جلسه هماهنگی مراسم با شکوه 22 بهمن با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر امام جمعه محترم شهرستان

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هماهنگی کاشت 1200 درخت در تپه شهدا

۸ بهمن ۹۸

برگزاری جلسه هماهنگی کاشت 1200 درخت در تپه شهدا

برگزاری جلسه هماهنگی کاشت 1200 درخت در تپه شهدا

ادامه مطلب
صفحه 2 از 43