گزیده اخبار
با برنامه ریزی مسیر توسعه همه جانبه را هموار نماییم

۹ فروردین ۰۰

با برنامه ریزی مسیر توسعه همه جانبه را هموار نماییم

با برنامه ریزی مسیر توسعه همه جانبه را هموار نماییم

ادامه مطلب
چرا با گذشت یک دهه از شروع عملیات اجرایی مجموعه ورزشی کارگران جهرم به بهره برداری نمی رسد

۲۸ دی ۹۹

چرا با گذشت یک دهه از شروع عملیات اجرایی مجموعه ورزشی کارگران جهرم به بهره برداری نمی رسد

چرا با گذشت یک دهه از شروع عملیات اجرایی مجموعه ورزشی کارگران جهرم به بهره برداری نمی رسد

ادامه مطلب
		رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی روز ملی حمل و نقل را به دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت

۲۶ آذر ۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی روز ملی حمل و نقل را به دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی روز ملی حمل و نقل را به دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت

ادامه مطلب
علی اکبر دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

۱ آذر ۹۹

علی اکبر دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

علی اکبر دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم طی پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

ادامه مطلب
کاهش حساسیت نسبت به دستوالعمل های بهداشتی بحران آفرین است

۱۸ آبان ۹۹

کاهش حساسیت نسبت به دستوالعمل های بهداشتی بحران آفرین است

کاهش حساسیت نسبت به دستوالعمل های بهداشتی بحران آفرین است

ادامه مطلب
صفحه 2 از 65