گزیده اخبار
بهترین كمك دولت به شهرداری ها دخالت نكردن در كار آنهاست

۵ بهمن ۹۸

بهترین كمك دولت به شهرداری ها دخالت نكردن در كار آنهاست

بهترین كمك دولت به شهرداری ها دخالت نكردن در كار آنهاست

ادامه مطلب
برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

۱ بهمن ۹۸

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

۳۰ دی ۹۸

شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

شركت در انتخابات راه برون رفت از شرایط كنونی

ادامه مطلب
حضور الطافی  مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

۳۰ دی ۹۸

حضور الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

حضور الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر جهرم

ادامه مطلب
 بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

۳۰ دی ۹۸

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

ادامه مطلب
صفحه 3 از 43