گزیده اخبار
نصب صندلی و سطل های  زباله در پارک های سطح شهر

۱ آبان ۹۹

نصب صندلی و سطل های زباله در پارک های سطح شهر

نصب صندلی و سطل های زباله در پارک های سطح شهر

ادامه مطلب
آسفالت میدان شهید فهمیده

۲۳ مهر ۹۹

آسفالت میدان شهید فهمیده

آسفالت میدان شهید فهمیده

ادامه مطلب
آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی

۱۵ مهر ۹۹

آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی

آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی

ادامه مطلب
تقدیر از اقدام فرهنگی شهروند جهرمی

۱۱ مهر ۹۹

تقدیر از اقدام فرهنگی شهروند جهرمی

تقدیر از اقدام فرهنگی شهروند جهرمی

ادامه مطلب
دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

۸ مهر ۹۹

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

ادامه مطلب
صفحه 3 از 65