تصویر سمت چپ
.

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

۳۰ شهریور ۹۹

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است

ادامه مطلب
آسفالت خیابان عصر عاشورا

۲۵ شهریور ۹۹

آسفالت خیابان عصر عاشورا

آسفالت خیابان عصر عاشورا

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

۲۰ شهریور ۹۹

آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

۲۰ شهریور ۹۹

آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

ادامه مطلب
بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

۱۲ شهریور ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

ادامه مطلب
صفحه 5 از 65