پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

۲۵ خرداد ۹۹

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت شهرک شهید دستغیب کوچه 12

۱۹ خرداد ۹۹

بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت شهرک شهید دستغیب کوچه 12

بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت شهرک شهید دستغیب کوچه 12

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت خیابان عرفان در شهرک شهید دستغیب

۱۲ خرداد ۹۹

بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت خیابان عرفان در شهرک شهید دستغیب

بازدید رئیس شورای شهر از آسفالت خیابان عرفان در شهرک شهید دستغیب

ادامه مطلب
آسفالت فرهنگ شهر کوچه ادیب 2

۱۲ خرداد ۹۹

آسفالت فرهنگ شهر کوچه ادیب 2

آسفالت فرهنگ شهر کوچه ادیب 2

ادامه مطلب
بازدید رییس شورای شهر و شهردار از اجرای آسفالت میدان شهید اسدزاده

۱۰ خرداد ۹۹

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از اجرای آسفالت میدان شهید اسدزاده

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از اجرای آسفالت میدان شهید اسدزاده

ادامه مطلب
صفحه 5 از 57