پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

حضور و همراهی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با مردم در مراسم 9 دی

۹ دی ۹۸

حضور و همراهی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با مردم در مراسم 9 دی

حضور و همراهی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با مردم در مراسم 9 دی

ادامه مطلب
مراسم رونمایی از منشور اخلاقی سازمان آتش نشانی با حضور مسوولان شورای شهر و شهرداری جهرم

۶ دی ۹۸

مراسم رونمایی از منشور اخلاقی سازمان آتش نشانی با حضور مسوولان شورای شهر و شهرداری جهرم

مراسم رونمایی از منشور اخلاقی سازمان آتش نشانی با حضور مسوولان شورای شهر و شهرداری جهرم

ادامه مطلب
حضور مدیر کل دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری های کشور در شهرداری جهرم

۳۰ آذر ۹۸

حضور مدیر کل دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری های کشور در شهرداری جهرم

حضور مدیر کل دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری های کشور در شهرداری جهرم

ادامه مطلب
بازدید شهردار و فرماندار از ستاد مدیریت بحران و سطح شهر هم زمان با بارندگی های اخیر

۲۵ آذر ۹۸

بازدید شهردار و فرماندار از ستاد مدیریت بحران و سطح شهر هم زمان با بارندگی های اخیر

بازدید شهردار و فرماندار از ستاد مدیریت بحران و سطح شهر هم زمان با بارندگی های اخیر

ادامه مطلب
مهمترین فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری طی هفته گذشته

۲۳ آذر ۹۸

مهمترین فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری طی هفته گذشته

مهمترین فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری طی هفته گذشته

ادامه مطلب
صفحه 5 از 43