تصویر سمت چپ
.

نشست اعضای شورای شهر و شهردار با شورای هیئات مذهبی شهرستان جهرم

۳۰ مرداد ۹۷

نشست اعضای شورای شهر و شهردار با شورای هیئات مذهبی شهرستان جهرم

نشست اعضای شورای شهر و شهردار با شورای هیئات مذهبی شهرستان جهرم

ادامه مطلب
همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

۱۱ مرداد ۹۷

همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

ادامه مطلب
همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

۱۰ مرداد ۹۷

همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

همایش تخصصی، آموزشی شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای جنوب استان فارس در استهبان

ادامه مطلب
برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

۱۰ مرداد ۹۷

برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

ادامه مطلب
تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۶ تیر ۹۷

تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

ادامه مطلب