تصویر سمت چپ
.

برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

۱۰ مرداد ۹۷

برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

برای تحقق خواسته های مردم نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با شوراها هستیم

ادامه مطلب
تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۶ تیر ۹۷

تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

تهران.دیداراعضای شورای اسلامی شهر با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهربا حضور شهردار جهرم

۲۴ تیر ۹۷

جلسه شورای اسلامی شهربا حضور شهردار جهرم

جلسه شورای اسلامی شهربا حضور شهردار جهرم

ادامه مطلب
از بیان مسائل و مشکلات توسط شهروندان استقبال می کنیم.

۵ تیر ۹۷

از بیان مسائل و مشکلات توسط شهروندان استقبال می کنیم.

از بیان مسائل و مشکلات توسط شهروندان استقبال می کنیم.

ادامه مطلب
جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی موانع سرمایه گذاری شهرداری با تاکید بر سرمایه گذاران پروژه مشهور به زمین موتوری

۲۴ خرداد ۹۷

جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی موانع سرمایه گذاری شهرداری با تاکید بر سرمایه گذاران پروژه مشهور به زمین موتوری

جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی موانع سرمایه گذاری شهرداری با تاکید بر سرمایه گذاران پروژه مشهور به زمین موتوری

ادامه مطلب