گزیده اخبار
دکتر حمید شاکری نائب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

۱۹ خرداد ۹۷

دکتر حمید شاکری نائب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر حمید شاکری نائب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

ادامه مطلب
پیگیری و حل مشکل مطالبات پیمانکاران پروژه های زمان سیل سال 95 در جلسه شورای اسلامی شهر

۱۳ خرداد ۹۷

پیگیری و حل مشکل مطالبات پیمانکاران پروژه های زمان سیل سال 95 در جلسه شورای اسلامی شهر

پیگیری و حل مشکل مطالبات پیمانکاران پروژه های زمان سیل سال 95 در جلسه شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورا

۷ خرداد ۹۷

جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورا

جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورا

ادامه مطلب
برگزاری نخستین نماز جمعه شیراز به امامت آیت الله  دکتر دژکام با حضور رییس شورای شهر جهرم

۲۸ اردیبهشت ۹۷

برگزاری نخستین نماز جمعه شیراز به امامت آیت الله دکتر دژکام با حضور رییس شورای شهر جهرم

برگزاری نخستین نماز جمعه شیراز به امامت آیت الله دکتر دژکام با حضور رییس شورای شهر جهرم

ادامه مطلب
بررسی مشکلات تاکسی های خطی با حضور رییس شورا

۲۰ اردیبهشت ۹۷

بررسی مشکلات تاکسی های خطی با حضور رییس شورا

بررسی مشکلات تاکسی های خطی با حضور رییس شورا

ادامه مطلب