تصویر سمت چپ
.

کمیسیون حقوقی شورا در خصوص بررسی اساسنامه باشگاه فرهنگی ، ورزشی شهرداری

۸ اردیبهشت ۹۷

کمیسیون حقوقی شورا در خصوص بررسی اساسنامه باشگاه فرهنگی ، ورزشی شهرداری

کمیسیون حقوقی شورا در خصوص بررسی اساسنامه باشگاه فرهنگی ، ورزشی شهرداری

ادامه مطلب
بررسی بودجه سال 97 شهرداری در صحن شورا با حضور شهردار

۳ اردیبهشت ۹۷

بررسی بودجه سال 97 شهرداری در صحن شورا با حضور شهردار

بررسی بودجه سال 97 شهرداری در صحن شورا با حضور شهردار

ادامه مطلب
بازدید جمعی از اعضای شورای شهر از دانشگاه جهرم

۱ اردیبهشت ۹۷

بازدید جمعی از اعضای شورای شهر از دانشگاه جهرم

بازدید جمعی از اعضای شورای شهر از دانشگاه جهرم

ادامه مطلب
ایمنی شهر و رفاه شهروندان بایستی بیش از این مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

۲۶ فروردین ۹۷

ایمنی شهر و رفاه شهروندان بایستی بیش از این مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

ایمنی شهر و رفاه شهروندان بایستی بیش از این مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

ادامه مطلب
مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم طی شش ماه دوم سال  1396

۲۰ فروردین ۹۷

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم طی شش ماه دوم سال 1396

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر جهرم طی شش ماه دوم سال 1396

ادامه مطلب