تصویر سمت چپ
.

تبریک سال نو از طرف شورای شهر جهرم

۲۰ فروردین ۹۷

تبریک سال نو از طرف شورای شهر جهرم

تبریک سال نو از طرف شورای شهر جهرم

ادامه مطلب
مهندس اسماعیلی: باید صنعت گردشگری را در اقتصاد شهرستان جهرم پر رنگ تر دید

۲۶ اسفند ۹۶

مهندس اسماعیلی: باید صنعت گردشگری را در اقتصاد شهرستان جهرم پر رنگ تر دید

مهندس اسماعیلی: باید صنعت گردشگری را در اقتصاد شهرستان جهرم پر رنگ تر دید

ادامه مطلب
نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان فارس با استاندار فارس

۲۶ اسفند ۹۶

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان فارس با استاندار فارس

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان فارس با استاندار فارس

ادامه مطلب
با ظرفیت های والایی که در استان فارس داریم باید جایگاه این استان بیش از این ارتقا یابد.

۷ اسفند ۹۶

با ظرفیت های والایی که در استان فارس داریم باید جایگاه این استان بیش از این ارتقا یابد.

با ظرفیت های والایی که در استان فارس داریم باید جایگاه این استان بیش از این ارتقا یابد.

ادامه مطلب
نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم و روسای شوراهای شهرهای شهرستان جهرم با رییس شورای اسلامی استان فارس

۷ اسفند ۹۶

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم و روسای شوراهای شهرهای شهرستان جهرم با رییس شورای اسلامی استان فارس

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم و روسای شوراهای شهرهای شهرستان جهرم با رییس شورای اسلامی استان فارس

ادامه مطلب