گزیده اخبار
توصیه های بهداشتی رییس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر:

۲ اسفند ۹۶

توصیه های بهداشتی رییس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر:

توصیه های بهداشتی رییس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر:

ادامه مطلب
مشکلات بسیاری در شهرداری داریم که مطمئن هستیم اگر باهم باشیم می توانیم آنها را حل کنیم.

۲۹ بهمن ۹۶

مشکلات بسیاری در شهرداری داریم که مطمئن هستیم اگر باهم باشیم می توانیم آنها را حل کنیم.

مشکلات بسیاری در شهرداری داریم که مطمئن هستیم اگر باهم باشیم می توانیم آنها را حل کنیم.

ادامه مطلب
  بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»

۲۵ بهمن ۹۶

بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»

بازدید رییس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان اداره آموزش و پرورش از نمایشگاه کسب و کار تولید و فناوری در مدرسه شاهد فاطمه زهرا «س»

ادامه مطلب
جلسه مشترک شورای اسلامی شهر بامدیر آبفا جهرم

۲۵ بهمن ۹۶

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر بامدیر آبفا جهرم

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر بامدیر آبفا جهرم

ادامه مطلب