گزیده اخبار
بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

۱۲ شهریور ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا و از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

ادامه مطلب
زیرسازی خیابان یادگار امام کوچه تره دنه

۱۲ شهریور ۹۹

زیرسازی خیابان یادگار امام کوچه تره دنه

زیرسازی خیابان یادگار امام کوچه تره دنه

ادامه مطلب
آسفالت خیابان سرداران

۹ شهریور ۹۹

آسفالت خیابان سرداران

آسفالت خیابان سرداران

ادامه مطلب
بازگشایی جنب مسجد امام حسین (ع)

۹ شهریور ۹۹

بازگشایی جنب مسجد امام حسین (ع)

بازگشایی جنب مسجد امام حسین (ع)

ادامه مطلب
زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

۵ شهریور ۹۹

زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

ادامه مطلب
صفحه 6 از 65