تصویر سمت چپ
.

خوش نیت: نیازها و کمبودهای شهرمان در عرصه گردشگری را در همایشی بررسی خواهیم کرد

۲۹ مهر ۹۶

خوش نیت: نیازها و کمبودهای شهرمان در عرصه گردشگری را در همایشی بررسی خواهیم کرد

جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر با ریاست حسن خوش نیت برگزار شد.

ادامه مطلب
چشم انداز 5 ساله جهرم تدوین می شود

۲۲ مهر ۹۶

چشم انداز 5 ساله جهرم تدوین می شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم: در حال بررسی و تدوین چشم انداز 5 ساله برای شهر هستیم.

ادامه مطلب
حضور فعال معلولین و نابینایان در جامعه مستلزم مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی است

۲۱ مهر ۹۶

حضور فعال معلولین و نابینایان در جامعه مستلزم مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی است

رییس شورای شهر جهرم: سعی خواهیم کرد نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولین و نابینایان برنامه ریزی و اقدام عملی انجام دهیم.

ادامه مطلب
کمیته سرمایه گذاری شهرداری جهرم

۲۰ مهر ۹۶

کمیته سرمایه گذاری شهرداری جهرم

جلسه کمیته سرمایه گذاری شهرداری جهرم برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسات شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست شهرداری جهرم برگزار شد.

۲۰ مهر ۹۶

جلسات شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست شهرداری جهرم برگزار شد.

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست شهرداری در محل شورای اسلامی شهر جهرم برگزار شد.

ادامه مطلب
صفحه 60 از 64