گزیده اخبار
مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

۲ اردیبهشت ۹۹

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

۲ اردیبهشت ۹۹

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

۲۶ فروردین ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

۲۶ فروردین ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

ادامه مطلب
راه اندازی کارخانه سنگ شکن جدید شهرداری با حضور مسوولان شهرستان

۱۱ فروردین ۹۹

راه اندازی کارخانه سنگ شکن جدید شهرداری با حضور مسوولان شهرستان

راه اندازی کارخانه سنگ شکن جدید شهرداری با حضور مسوولان شهرستان

ادامه مطلب
صفحه 7 از 52