پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

تجلیل از قهرمانان پرورش اندام جهان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم

۲۴ آبان ۹۸

تجلیل از قهرمانان پرورش اندام جهان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم

تجلیل از قهرمانان پرورش اندام جهان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم

ادامه مطلب
میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

۲۴ آبان ۹۸

میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

ادامه مطلب
آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

۱۹ آبان ۹۸

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

ادامه مطلب
جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

۱۸ آبان ۹۸

جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

ادامه مطلب
آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

۱۸ آبان ۹۸

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

ادامه مطلب
صفحه 8 از 43