پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری

۳ تیر ۹۹

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری

ادامه مطلب
اسماعیلی : دید شهرداران و دهیاران نسبت به بافت نامقاوم و فرسوده باید تغییر کند

۳۰ خرداد ۹۹

اسماعیلی : دید شهرداران و دهیاران نسبت به بافت نامقاوم و فرسوده باید تغییر کند

اسماعیلی : دید شهرداران و دهیاران نسبت به بافت نامقاوم و فرسوده باید تغییر کند

ادامه مطلب
مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

۲۶ خرداد ۹۹

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

مهمترین پروژه های آسفالت و زیرسازی های اخیر

ادامه مطلب
بازدید رییس شورای شهر و شهردار از مراحل جدول گذاری در بلوار آزادگان جنب مسجد الغدیر

۲۵ خرداد ۹۹

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از مراحل جدول گذاری در بلوار آزادگان جنب مسجد الغدیر

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از مراحل جدول گذاری در بلوار آزادگان جنب مسجد الغدیر

ادامه مطلب
بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

۲۵ خرداد ۹۹

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از زیرسازی خیابان عصر عاشورا

ادامه مطلب
صفحه 8 از 60