تصویر سمت چپ
.

بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

۲۹ مرداد ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

ادامه مطلب
خریداری و نصب بیست  عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

۲۰ مرداد ۹۹

خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

۲۰ مرداد ۹۹

خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

۱۳ مرداد ۹۹

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

ادامه مطلب
بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

۱۳ مرداد ۹۹

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

ادامه مطلب