تصویر سمت چپ
.

خریداری و نصب بیست  عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

۲۰ مرداد ۹۹

خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

۲۰ مرداد ۹۹

خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

خریداری و نصب ده عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

ادامه مطلب
بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

۱۳ مرداد ۹۹

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

ادامه مطلب
بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

۱۳ مرداد ۹۹

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

بررسی مشکلات سازمان حمل و نقل شهری با حضور مدیر عامل این سازمان و تعدادی از رانندگان در صحن علنی شورای شهر

ادامه مطلب
نمی‌دانیم چرا دولت‌ها تا این حد با مدیریت یکپارچه شهری مخالفت می‌کنند؟

۵ مرداد ۹۹

نمی‌دانیم چرا دولت‌ها تا این حد با مدیریت یکپارچه شهری مخالفت می‌کنند؟

نمی‌دانیم چرا دولت‌ها تا این حد با مدیریت یکپارچه شهری مخالفت می‌کنند؟

ادامه مطلب