پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

مراسم معارفه مهندس نظری شهردار جدید جهرم در سالن علامه امینی