پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

به همت شورای اسلامی شهر و دانشگاه پیام نور ، طی مراسمی به مناسبت روز وکیل از دکتر گودرز افتخار جهرمی نیز تجلیل شد