پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

رئیس شورای شهر جهرم : دولت و مجلس کنونی بیشترین تقابل را با شوراها دارند/ مجلس بایستی در بررسی لایحه مدیریت یکپارچه شهری مستقل عمل می کرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم دکتر حمید شاکری رییس شورای اسلامی شهر جهرم با بیان اینکه  متاسفانه در طول عمر شوراها از ابتدا تا کنون شاهد تقابل های بسیاری از سوی مجلس و دولت بوده ایم که روز به روز تلاش می کنند اختیارات شوراها را کمتر کنند افزود : تلاش نموده اند  شوراها را در فضای انفعال قرار دهند اگر چه حذف شوراها برای آنها کار بسیار سختی است اما کم اثر کردن آن با قوانینی که تصویب می کنند کار بسیار آسانی است در حالی که فلسفه تشکیل شوراها چابک سازی دولت و واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های دولتی به این نهاد مردم سالار است که این اقدام می تواند در حوزه مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری وظایف تصدی گری دستگاه های دولتی در امور مختلف به مدیریت شهری ظهور یابد

وی همچنین در ادامه افزود  : متاسفانه این حجم از تقابل دولت با شوراها تا کنون سابقه نداشته است و مجلس هم به جای نگاه برادرانه به شورا نگاهی در حال تقابل دارد که مجلس فعلی بیشترین تقابل با شوراها را دارد هر چند مجالس پیشین هم تلاشهایی در راستای تضعیف شوراها انجام داده بودند

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم افزود : حقیقتاٌ چندین برابر گلایه ای که از دولت است از مجلس شورای اسلامی داریم زیرا نمایندگان مجلس بایستی مردم محور و مستقل باشند و بر اساس قانون اساسی و اصول حاکم بر فلسفه وجودی شوراها و دیدگاه مرحوم امام (ره) در مورد شوراها اقدام کنند نه اینکه هرچه دولت اراده کند آنها تصویب کنند بسیاری از مشکلات فعلی کشور ناشی از عدم استقلال و عدم آشنایی برخی قوا نسبت به تکلیف قانونی خودشان است

وی یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری را عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری در عرصه سیاست گذاری ، تصمیم سازی ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت  دانست و بیان داشت : این عامل از جمله مهمترین دلایل به روزمرگی افتادن و کم اثر شدن مدیریت شهری است 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به پتانسیل های قانونی  بار دیگر با نگاه مثبت لایحه مدیریت یکپارچه شهری با توجه به دیدگاه مرحوم امام (ره) و اصول قانون اساسی به صحن مجلس بازگردد و به تصویب برسد تا بیش از این شاهد حیف و میل بیت المال نباشیم