پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دکتر حمید شاکری هم به پویش ملی کنترل فشار خون بالا پیوست