پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

میلیونها کودک در سراسر دنیا در واقعیات تلخی به سر می برند که شعارهای زیبا دردی از آنها را دوا نمی کند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم دکتر حمید شاکری در صفحه اینستاگرام خود طی مطلبی به مناسبت روز جهانی نفی کار کودک نوشته است :

کودکان نبایددر محیط های مختلف کار کنند بلکه باید رویاهای خود برای زندگی شایسته را پرورش دهند  شعار سازمان ملل برای بزرگداشت روز جهانی نفی کار کودک  می باشد

در ادمه آمده است : افسوس که میلیونها کودک (بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار، 218 میلیون کودک بین 8-16 ساله در اشتغالات مختلف به سر می برند) در سراسر دنیا در واقعیات تلخی به سر می برند که شعار زیبای فوق دردی از آنها را دوا نمی کند اما اگر همه کمک دهند و به مسئولیت خود در قبال کودکان عمل نمایند آینده اینگونه نخواهد بود و هر انسانی که یک کودک را از کار در محیط های مختلف و انواع آسیب های پیرامونی نجات دهد و مسیر تحصیل و توانمندی و شکوفایی را فرا روی آنها قرار دهد از دهها اسیب آتی جامعه جلوگیری می کند به محیط های اطراف زندگی خود در هر شهر و روستایی که به سر می بریم نگاه کنیم شاید بتوانیم حداقل با حمایت از یک کودک و تغییر شرایط ناعادلانه حاکم بر او انسانیت خود را بارور سازیمبه جامعه خود بنگریم و دردها را در کوچه و خیابان و محیط های کاری مختلف ببینیم باید برای صیانت از کرامت کودکان و پرورش رویاهای زیبا و لطیف آنها همه دست به کار شویم دل بستن به فعالیت صرفا نهادهای رسمی کافی نیست