پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

علی اکبر دهقانیان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم در جلسه ای که امشب (چهارشنبه) در محل ساختمان شورا و با حضور سرپرست  فرمانداری ویژه شهرستان  برپا شده بود علی اکبر دهقانیان  با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورا انتخاب گردید.

در این جلسه همچنین عبدالله اسماعیلی  به عنوان نایب رئیس، عبدالجواد رحمانیان به عنوان سخنگو و دکتر مسیح الله شاکری به عنوان منشی شورا انتخاب شدند