پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از آبراه منطقه هلال احمر ( مشهور به کشه ملاعلی ) و بررسی مشکلات این منطقه

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از آبراه منطقه هلال احمر ( مشهور به کشه ملاعلی ) و بررسی مشکلات این منطقه