تصویر سمت چپ
.

حمید شاکری : بودجه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر جهرم برای سال 1400.

حمید شاکری : بودجه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر جهرم برای سال 1400.

 

عضو شورای اسلامی شهر جهرم افزود:  بودجه سال آینده به مبلغ 950 میلیارد ریال  به نوعی انقباضی تدوین شده و بر اساس تورم موجود در کشور است و با توجه به تلاش و جدیتی که در مدیریت شهری وجود دارد انتظار تحقق بودجه داریم.

 

وی با اشاره به اینکه در این کارگروه تلاش می کنیم که بودجه سال ۱۴۰۰ منطبق بر واقعیت بوده و امکان تحقق آن وجود داشته باشد، بیان کرد: همچنین تلاش خواهد شد سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری نسبتی منطقی و معقول باشد.

 

شاکری با اشاره به اینکه البته بایستی در نظر داشته باشیم در بودجه ریزی منابع ما محدود اما تقاضاها و درخواست ها نامحدود است، خاطرنشان کرد:  این که این منابع محدود صرف چه اقداماتی شود نیازمند اولویت‌بندی است.

 

وی با تاکید بر اینکه در این اولویت بندی بایستی اصل عدالت و تعادل و توازن رعایت شود، اظهار کرد: از سوی دیگر در بودجه ریزی سال ۱۴۰۰ چندین طرح مطالعاتی و بنیادی (مثل طرح جامع شهری، طرح تفصیلی، برنامه پنج ساله، طرح جامع ترافیک شهری، طرح دفع آبهای سطحی) وجود دارد که تلاش می کنیم اعتبارات لازم برای تحقق آنها در نظر گرفته شود.

 

رئیس کارگروه تخصصی بررسی بودجه شهرداری جهرم در پایان گفت: بودجه تحقق پذیر در واقع بودجه ای است که از شفافیت لازم برخوردار باشد..