تصویر سمت چپ
.

کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا

کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا

 

 

 
عبدالجواد رحمانیان
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه،امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر جهرم

 

                                                             

                                   دکتر حمید شاکری