پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بازدید رییس شورای شهر و شهردار از مراحل جدول گذاری در بلوار آزادگان جنب مسجد الغدیر