پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه