تصویر سمت چپ
.

اعضای شورای اسلامی شهر جهرم در دوره اول

-سید نظام نامجو

- احمد سرمدی پور

-محمود جاوید

- جواد رحمانیان

- منصور یاعلی

- سیمین رضایی پور

- منصوره مصدقی

- کرامت الله رحمانیان